Category Archives: גורמי תחלואה רגשית

אנחנו יודעים שלחץ לא טוב לנו, אבל אנחנו לא תמיד יודעים איך להירגע

אם קל לך – סימן שאת בירידה. אם נוח לך – סימן שאתה עושה משהו לא נכון. מה הבעיה עם חוקים?